ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η MEDIA SUITE έχει αναπτύξει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων όπου περιλαμβάνονται έργα δημοσιότητας και προβολής, έργα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, έργα συμβουλευτικής και διαχείρισης έργων, και άλλα.

Όπως φαίνεται και από το οργανόγραμμα της, έχει αναπτύξει ένα δυνατό τμήμα Δημοσίων Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων και ένα πολύ δυνατό τμήμα Μάρκετινγκ, Προώθησης και Προβολής.

Συνοψίζοντας, οι δραστηριότητες της MEDIA SUITE περιλαμβάνουν:

 

 1. Δημιουργία διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών,
 2. Δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων,
 3. Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων,
 4. Δημιουργία λογισμικών διαχείρισης πελατολογίου (CRM),
 5. Δημιουργία λογισμικών διαχείρισης εταιρικών πόρων (ERP),
 6. Δημιουργία εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές (IOS &AndroidApplications),
 7. Δημιουργία Διαδραστικών και Πολυμεσικών Εφαρμογών,
 8. Δημιουργία Εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας και Εικονικής Περιήγησης,
 9. Δημιουργία επικοινωνιακών πλάνων (Marketing&MediaPlan),
 • Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
 • Λειτουργία και Διαχείριση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης (v – learning.gr),
 • Δημιουργία και Επεξεργασία video, τηλεοπτικές παραγωγές, ντοκιμαντέρ, διαφημιστικά σποτ, 3D Videos,
 • Σχεδίαση και Δημιουργία Ταυτότητας (logo),
 • Εικαστικός Σχεδιασμός και Αναπαραγωγή εντύπων, φυλλαδίων προβολής και δημοσιότητας
 • Διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων και studyvisits,
 • Υπηρεσίες digital marketing και social media marketing,
 • Υπηρεσίες Διαφήμισης,
 • Δημιουργία Σύγχρονων Μουσειακών και Εκθεσιακών Χώρων με τη χρήση των ΤΠΕ,
 • Έρευνα και Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων,
 • Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη (Integrator) σε έργα φορέων δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου.

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η MEDIA SUITE, μέσω Εθνικών, Συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών Έργων που έχει αναλάβει, έχει αναπτύξει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Έργων προβολής και προώθησης, ΤΠΕ και R&D.

Ενδεικτικά, τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει η επιχείρηση είναι τα παρακάτω:

 • E-hagiography
 • SAAT
 • AlGreenToolkit

Ελατε σε επαφη

Έχετε ερωτήσεις; Είμαστε πάντα ανοιχτοί να μιλήσουμε για την επιχείρησή σας, νέα έργα, δημιουργικές ευκαιρίες και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.