ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η αποστολη μας

Η MEDIA SUITE, καινοτόμος επιχείρηση στο χώρο του διαδικτύου και του branding στην Ελλάδα από το 2012, εστιάζει πλέον τη δραστηριότητά της σε μια ποικιλόμορφη και πολυδιάστατη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων. Ξεκίνησε ως μια καινοτόμα επιχείρηση στον κλάδο των ολοκληρωμένων λύσεων Εφαρμογών Πληροφορικής, η οποία διεύρυνε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σε τομείς Τουριστικής Ανάπτυξης, Προβολής και Προώθησης, Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, παροχής Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και άλλα. Η ανάπτυξη επιπρόσθετων υπηρεσιών αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς την εξέλιξη της ίδιας της επιχείρησης και συντέλεσε στην αναγνώριση της ως μια από της σημαντικότερες του κλάδου της.

 

Δέσμευση της εταιρίας αποτελεί η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθοδολογιών για την επιτυχημένη υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας, τα οποία υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού, τόσο όσον αφορά τις εσωτερικές του διαδικασίες, όσο και τις συναλλαγές με τους εταίρους και πελάτες του.

Παράλληλα, η MEDIASUITE αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που αποκομίζει από την έντονη δραστηριοποίηση της σε μεγάλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, έχει αναχθεί σε κεντρικό κόμβο έρευνας και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον χώρο του διαδικτύου, του μάρκετινγκ, της προβολής και της προώθησης.

Σημαντικά γεγονότα στην πορεία της MEDIA SUITE είναι:

 

[2012] Η MEDIA SUITE ιδρύεται στη Σιάτιστα, με γνώμονα την αποκέντρωση. Με το προφίλ της φρέσκιας αντίληψης και της καινοτομίας, παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις της αγοράς. Την χρονική αυτή περίοδο, η εταιρία καλλιέργησε σημαντικές συνεργασίες και εστίασε το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών και στην παροχή υπηρεσιών σε σημαντικούς οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

 

[2013] Με τα πρώτα δείγματα να είναι εξαιρετικά, η MEDIA SUITE αποκτά μεγάλο και ευρύ πελατολόγιο τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, υπογράφει σύμβαση με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη Συνδρομητικής Πλατφόρμας Εκπαιδευτικών Εφαρμογών», στα πλαίσια του προγράμματος ICT4GROWTH, προϋπολογισμού 632.666,00 €. Επίσης, αναλαμβάνει τη δημιουργία των διαδικτυακών πυλών του Δήμου Βοΐου, του Ινστιτούτου Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και την παραγωγή του Διαφημιστικού Υλικού αλλά και όλων των διαδικτυακών προϊόντων του προγράμματος ΥΤ, ενός προγράμματος για την προώθηση της σωστής τουριστικής επιλογής από νέο πληθυσμό, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

 

[2014] Χρονιά σταθμός για τη MEDIA SUITE. Η φήμη της κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία με αποτέλεσμα να κατοχυρωθεί ως μια επιχείρηση με φρέσκια και καινοτόμα αντίληψη, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές από πελάτες και ειδικούς του χώρου. Αναλαμβάνει υλοποιήσεις έργων για τους Δήμους Μεσσήνης, Πάργας, Ιωαννιτών, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ καθώς και μεγάλο πλήθος ιδιωτικών έργων. Επίσης, 3 φορείς δείχνουν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στη MEDIA SUITE αναθέτοντας της την τουριστική προώθηση δράσεων θεματικού τουρισμού (θρησκευτικός, περιβαλλοντικός, πολιτισμικός) στα πλαίσια του προγράμματος LEADER. Επιπλέον, η επιχείρηση ενισχύεται σημαντικά σε προσωπικό, δίνοντας έμφαση στην πρόσληψη στελεχών με ίδιο όραμα. Τέλος, γίνεται δικαιούχος στην εκπόνηση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (European Strategic Partnerships, Erasmus+).

 

[2015] Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής η MEDIA SUITE κατάφερε να μεγεθύνει ακόμα περισσότερο τον αντίκτυπο της στην ελληνική αγορά και να διεισδύσει στην Ευρωπαϊκή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η τεχνογνωσία πάνω στην υλοποίηση έργων του δημοσίου τομέα καθιστά τη MEDIA SUITE έναν σημαντικό παίκτη στην αγορά, με την υλοποίηση για το έτος αυτό πάνω από 40 έργα. Η MEDIA SUITE δίνει το παρόν σε Διεθνείς Εκθέσεις στο εξωτερικό, όπως είναι η SIMO Educacion στη Μαδρίτη και η INVENTIKA στο Βουκουρέστι, όπου παρουσιάζει με μεγάλη επιτυχία τα εκπαιδευτικά λογισμικά της. Το προσωπικό της αναδιαμορφώνεται και προστίθενται συνεχώς νέοι μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες.

 

[2016] Η MEDIA SUITE και αυτή τη χρονιά συνεχίζει τα επιτυχημένα βήματα της και κλείνει ακόμα μια επιτυχημένη διαχειριστική χρήση, με αύξηση του κύκλου εργασιών της στο διπλάσιο. Υλοποιήθηκαν πάνω από 30 δημόσια έργα και ιδιωτικά στους τομείς της Τουριστικής προβολής, της Διοργάνωσης Εκδηλώσεων προβολής και προώθησης, στη δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού. Σημαντικό ορόσημο στη χρονιά αυτή είναι η ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση του έργο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης ενεργειών κλεισίματος των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, που διαχειρίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας» με Αναθέτουσα Αρχή την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Η παρουσία της στο εξωτερικό εδραιώνεται και διευρύνεται με την συμμετοχή στο Παγκόσμιο Forum Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας Web Summit στη Λισσαβώνα. Τα στελέχη της εκπαιδεύονται μέσα από την παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων σε ποικίλη θεματολογία, όπως είναι η πληροφορική, η οικονομία και το μάρκετινγκ. Το 2016 έκλεισε με σαφή επιτυχία και προοπτικές για ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον.

 

[2017] Η χρονιά ξεκίνησε τόσο με νέες συνεργασίες όσο και με την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων. Στο ανθρώπινο δυναμικό της MEDIA SUITE εντάχθηκαν στελέχη εξειδικευμένα στην παροχή Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών όπως επίσης και στην υλοποίηση έργων Δημοσιότητας μεγάλης κλίμακας και σημασίας. Έργα ορόσημα είναι η κατασκευή των περιπτέρων του ΕΟΤ σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού (IMEX America, INWETEX St Petersburg, κτλ)και η παραγωγή οπτικών και ηχητικών προγραμμάτων, γραφικών, ειδικών καλλιτεχνικών κατασκευών και την παροχή συναφών υπηρεσιών για την πλήρη εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση των προαναφερόμενων υλικών στο Ελληνικό περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση ΕΧΡΟ 2017, στην Αστάνα του Καζαχστάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017 για τον Ελληνικό Οργανισμό Εμπορίου (Enterprise Greece).

 

Σήμερα, με την αξιοποίηση των μεθοδολογιών, της τεχνογνωσίας και των πρακτικών που έχει αναπτύξει, η MEDIA SUITE συνεχίζει να επεκτείνεται με αυξανόμενο ρυθμό. Παρότι η εγχώρια αγορά αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις και πιέσεις, η MEDIA SUITE διατηρεί την εστίαση του ενδιαφέροντος της στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, υπηρεσιών και προϊόντων, στην ανάπτυξη και λειτουργία καινοτόμων Online υπηρεσιών και στην συνεχόμενη εξειδίκευση των στελεχών της. Προσβλέπει στη διατήρηση και επέκταση των συνεργασιών της, εισερχόμενη σε νέα και καινοτομικά επιχειρηματικά πεδία, όπως είναι το Branding, Business Process Wiring, το Regulatory Impact Assessment, το Application Service Provision, η Αυτοματοποίηση Παραγωγής Λογισμικού (Software Delivery Optimization), οι εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) κ.α., ενώ παράλληλα συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Δημοσιότητας, Προβολής και Προώθησης, που έχει καθιερωθεί ως έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στην Ελληνική αγορά.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τη φύση του αντικειμένου του μεγαλύτερου μέρους των έργων που αναλαμβάνει και υλοποιεί η MEDIA SUITE, γίνεται αντιληπτό ότι η εξειδίκευση της στον τομέα του Μάρκετινγκ, Προώθησης – Προβολής (Διοργάνωσης – Υποστήριξης συνέδριων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας. Δημιουργικό και Προωθητικές Ενέργειες. NewMedia) και Τεχνικής Υποστήριξης αποτελεί τον πυλώνα της επιχειρηματικής δομής της.

Ελατε σε επαφη

Έχετε ερωτήσεις; Είμαστε πάντα ανοιχτοί να μιλήσουμε για την επιχείρησή σας, νέα έργα, δημιουργικές ευκαιρίες και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.