Ποιοι είμαστε

MediaSuite Logo

Η MEDIA SUITE, καινοτόμος επιχείρηση στο χώρο του διαδικτύου και του branding στην Ελλάδα από το 2012, εστιάζει τη δραστηριότητά της στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Διαχείρισης Εναλλακτικών Μορφών τουρισμού, Ηλεκτρονικών Καταστημάτων και εταιρικών Portals, και παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δέσμευση της εταιρίας αποτελεί η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθοδολογιών για την επιτυχημένη υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας, τα οποία υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού, τόσο όσον αφορά τις εσωτερικές του διαδικασίες, όσο και τις συναλλαγές με τους επιχειρηματικούς εταίρους και πελάτες της. Παράλληλα, η Media Suite αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που αποκομίζει από την έντονη δραστηριοποίηση της σε μεγάλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, έχει αναχθεί σε κεντρικό κόμβο έρευνας και ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον χώρο του διαδικτύου και την προώθησης.

READ MORE
  • 1
  • 2